Nevyhnutelné součásti života

Každé životní období přináší celou řadu radostí, ale také celou řadu problémů. Nerozvážný člověk je ten, který si neustále stěžuje, aniž by cokoli udělal pro nápravu svých problémů, moudrý pak ten, který se snaží řešit problémy, které řešení mají a vyrovnává se s těmi, s nimiž je možné se jen smířit. Tak či tak problémové […]